ukrajinski brojevi od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula нулю -
1 Jedan один -
2 Dva два -
3 Tri три -
4 Četiri чотири -
5 Pet п'ять -
6 Šest шість -
7 Sedam сім -
8 Osam вісім -
9 Devet дев'ять -
10 Deset десять -
11 Jedanaest одинадцять -
12 Dvanaest дванадцять -
13 Trinaest тринадцять -
14 Četrnaest чотирнадцять -
15 Petnaest п'ятнадцять -
16 šesnaest шістнадцять -
17 Sedamnaesti сімнадцять -
18 Osamnaest вісімнадцять -
19 Devetnaest дев'ятнадцять -
20 Dvadeset двадцять -
21 Dvadeset jedan двадцять один -
22 Dvadeset dva двадцять два -
23 Dvadeset tri двадцять три -
24 Dvadeset i četiri двадцять чотири -
25 Dvadeset i pet двадцять п'ять -
26 Dvadeset šest двадцять шість -
27 Dvadeset sedam двадцять сім -
28 Dvadeset i osam двадцять вісім -
29 Dvadeset i devet двадцять дев'ять -
30 Trideset тридцять -
31 Trideset jedan тридцять один -
32 Trideset dva тридцять два -
33 Trideset tri тридцять три -
34 Trideset i četiri тридцять чотири -
35 Trideset i pet тридцять п'ять -
36 Trideset i šest тридцять шість -
37 Trideset i sedam тридцять сім -
38 Trideset i osam тридцять вісім -
39 Trideset devet тридцять дев'ять -
40 četrdeset сорок -
41 Četrdeset jedan сорок один -
42 Četrdeset dva сорок два -
43 Četrdeset tri сорок три -
44 Četrdeset četiri сорок чотири -
45 Četrdeset i pet сорок п'ять -
46 Četrdeset i šest сорок шість -
47 Četrdeset sedam сорок сім -
48 Četrdeset osam сорок вісім -
49 Četrdeset i devet сорок дев'ять -
50 Pedeset п'ятдесят -
51 Pedeset jedan п'ятдесят один -
52 Pedeset dva п'ятдесят два -
53 Pedeset tri п'ятдесят три -
54 Pedeset i četiri п'ятдесят чотири -
55 Pedeset i pet п'ятдесят п'ять -
56 Pedeset i šest п'ятдесят шість -
57 Pedeset sedam п'ятдесят сім -
58 Pedeset osam п'ятдесят вісім -
59 Pedeset i devet п'ятдесят дев'ять -
60 šezdeset шістдесят -
61 Šezdeset jedan шістдесят один -
62 Šezdeset dva шістдесят два -
63 Šezdeset tri шістдесят три -
64 Šezdeset i četiri шістдесят чотири -
65 Šezdeset i pet шістдесят п'ять -
66 Šezdeset i šest шістдесят шість -
67 Šezdeset i sedam шістдесят сім -
68 Šezdeset i osam шістдесят вісім -
69 Šezdeset devet шістдесят дев'ять -
70 Sedamdeset сімдесят -
71 Sedamdeset jedan сімдесят один -
72 Sedamdeset dva сімдесят два -
73 Sedamdeset tri сімдесят три -
74 Sedamdeset četiri сімдесят чотири -
75 Sedamdeset i pet сімдесят п'ять -
76 Sedamdeset i šest сімдесят шість -
77 Sedamdeset i sedam сімдесят сім -
78 Sedamdeset i osam сімдесят вісім -
79 Sedamdeset devet сімдесят дев'ять -
80 Osamdeset вісімдесят -
81 Osamdeset jedan вісімдесят один -
82 Osamdeset dva вісімдесят два -
83 Osamdeset tri вісімдесят три -
84 Osamdeset i četiri вісімдесят чотири -
85 Osamdeset i pet вісімдесят п'ять -
86 Osamdeset i šest вісімдесят шість -
87 Osamdeset i sedam вісімдесят сім -
88 Osamdeset osam вісімдесят вісім -
89 Osamdeset i devet вісімдесят дев'ять -
90 Devedeset дев'яносто -
91 Devedeset jedan дев'яносто один -
92 Devedeset dva дев'яносто два -
93 Devedeset tri дев'яносто три -
94 Devedeset i četiri дев'яносто чотири -
95 Devedeset i pet дев'яносто п'ять -
96 Devedeset i šest дев'яносто шість -
97 Devedeset i sedam дев'яносто сім -
98 Devedeset i osam дев'яносто вісім -
99 Devedeset i devet дев'яносто дев'ять -
100 Stotinu Сто -