swahili brojevi od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Zero -
1 Jedan Moja -
2 Dva Mbili -
3 Tri Tatu -
4 Četiri Tarakimu -
5 Pet Tano -
6 Šest Sita -
7 Sedam Saba -
8 Osam Nane -
9 Devet Tisa -
10 Deset Kumi -
11 Jedanaest Kumi na moja -
12 Dvanaest Kumi na mbili -
13 Trinaest Kumi na tatu -
14 Četrnaest Kumi na nne -
15 Petnaest Kumi na tano -
16 šesnaest Kumi na sita -
17 Sedamnaesti Kumi na saba -
18 Osamnaest Kumi na nane -
19 Devetnaest Kumi na tisa -
20 Dvadeset Ishirini -
21 Dvadeset jedan Ishirini na moja -
22 Dvadeset dva Ishirini na mbili -
23 Dvadeset tri Ishirini na tatu -
24 Dvadeset i četiri Ishirini na nne -
25 Dvadeset i pet Ishirini na tano -
26 Dvadeset šest Ishirini na sita -
27 Dvadeset sedam Ishirini na saba -
28 Dvadeset i osam Ishirini na nane -
29 Dvadeset i devet Ishirini tisa -
30 Trideset Thelathini -
31 Trideset jedan Thelathini moja -
32 Trideset dva Thelathini na wawili -
33 Trideset tri Thelathini na tatu -
34 Trideset i četiri Thelathini na nne -
35 Trideset i pet Thelathini na tano -
36 Trideset i šest Thelathini na sita -
37 Trideset i sedam Thelathini na saba -
38 Trideset i osam Thelathini nane -
39 Trideset devet Thelathini na tisa -
40 četrdeset Arobaini -
41 Četrdeset jedan Arobaini moja -
42 Četrdeset dva Arobaini na miwili -
43 Četrdeset tri Arobaini tatu -
44 Četrdeset četiri Arobaini na nne -
45 Četrdeset i pet Arobaini na mitano -
46 Četrdeset i šest Arobaini na sita -
47 Četrdeset sedam Arobaini saba -
48 Četrdeset osam Arobaini nane -
49 Četrdeset i devet Arobaini na tisa -
50 Pedeset Fifty -
51 Pedeset jedan Fifty moja -
52 Pedeset dva Hamsini na mbili -
53 Pedeset tri Fifty tatu -
54 Pedeset i četiri Fifty nne -
55 Pedeset i pet Hamsini na tano -
56 Pedeset i šest Hamsini na sita -
57 Pedeset sedam Hamsini na saba -
58 Pedeset osam Fifty nane -
59 Pedeset i devet Fifty tisa -
60 šezdeset Sitini -
61 Šezdeset jedan Sitini moja -
62 Šezdeset dva Sitini mbili -
63 Šezdeset tri Sitini tatu -
64 Šezdeset i četiri Sitini na nne -
65 Šezdeset i pet Sitini na tano -
66 Šezdeset i šest Sitini na sita -
67 Šezdeset i sedam Sitini saba -
68 Šezdeset i osam Sitini nane -
69 Šezdeset devet Sitini tisa -
70 Sedamdeset Sabini -
71 Sedamdeset jedan Sabini moja -
72 Sedamdeset dva Sabini na mbili -
73 Sedamdeset tri Sabini na tatu -
74 Sedamdeset četiri Sabini nne -
75 Sedamdeset i pet Sabini na tano -
76 Sedamdeset i šest Sabini na sita -
77 Sedamdeset i sedam Sabini saba -
78 Sedamdeset i osam Sabini nane -
79 Sedamdeset devet Sabini na tisa -
80 Osamdeset Themanini -
81 Osamdeset jedan Themanini moja -
82 Osamdeset dva Themanini mbili -
83 Osamdeset tri Themanini tatu -
84 Osamdeset i četiri Themanini na nne -
85 Osamdeset i pet Themanini na tano -
86 Osamdeset i šest Themanini na sita -
87 Osamdeset i sedam Themanini na saba -
88 Osamdeset osam Themanini na nane -
89 Osamdeset i devet Themanini na tisa -
90 Devedeset Tisini -
91 Devedeset jedan Tisini moja -
92 Devedeset dva Tisini mbili -
93 Devedeset tri Tisini tatu -
94 Devedeset i četiri Tisini nne -
95 Devedeset i pet Tisini na tano -
96 Devedeset i šest Tisini sita -
97 Devedeset i sedam Tisini saba -
98 Devedeset i osam Tisini na nane -
99 Devedeset i devet Tisini na tisa -
100 Stotinu Mia moja -