poljski brojevi od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Zero
1 Jedan Jeden
2 Dva Dwa
3 Tri Trzy
4 Četiri Cztery
5 Pet Pięć
6 Šest Sześć
7 Sedam Siedem
8 Osam Osiem
9 Devet Dziewięć
10 Deset Dziesięć
11 Jedanaest Jedenaście
12 Dvanaest Dwanaście
13 Trinaest Trzynaście
14 Četrnaest Czternaście
15 Petnaest Piętnaście
16 šesnaest Szesnaście
17 Sedamnaesti Siedemnaście
18 Osamnaest Osiemnaście
19 Devetnaest Dziewiętnaście
20 Dvadeset Dwadzieścia
21 Dvadeset jedan Dwadzieścia jeden
22 Dvadeset dva Dwadzieścia dwa
23 Dvadeset tri Dwadzieścia trzy
24 Dvadeset i četiri Dwadzieścia cztery
25 Dvadeset i pet Dwadzieścia pięć
26 Dvadeset šest Dwadzieścia sześć
27 Dvadeset sedam Dwadzieścia siedem
28 Dvadeset i osam Dwadzieścia osiem
29 Dvadeset i devet Dwadzieścia dziewięć
30 Trideset Trzydzieści
31 Trideset jedan Trzydzieści jeden
32 Trideset dva Trzydzieści dwa
33 Trideset tri Trzydzieści trzy
34 Trideset i četiri Trzydzieści cztery
35 Trideset i pet Trzydzieści pięć
36 Trideset i šest Trzydzieści sześć
37 Trideset i sedam Trzydzieści siedem
38 Trideset i osam Trzydzieści osiem
39 Trideset devet Trzydzieści dziewięć
40 četrdeset Czterdzieści
41 Četrdeset jedan Czterdzieści jeden
42 Četrdeset dva Czterdzieści dwa
43 Četrdeset tri Czterdzieści trzy
44 Četrdeset četiri Czterdzieści cztery
45 Četrdeset i pet Czterdzieści pięć
46 Četrdeset i šest Czterdzieści sześć
47 Četrdeset sedam Czterdzieści siedem
48 Četrdeset osam Czterdzieści osiem
49 Četrdeset i devet Czterdzieści dziewięć
50 Pedeset Pięćdziesiąt
51 Pedeset jedan Pięćdziesiąt jeden
52 Pedeset dva Pięćdziesiąt dwa
53 Pedeset tri Pięćdziesiąt trzy
54 Pedeset i četiri Pięćdziesiąt cztery
55 Pedeset i pet Pięćdziesiąt pięć
56 Pedeset i šest Pięćdziesiąt sześć
57 Pedeset sedam Pięćdziesiąt siedem
58 Pedeset osam Pięćdziesiąt osiem
59 Pedeset i devet Pięćdziesiąt dziewięć
60 šezdeset Sześćdziesiąt
61 Šezdeset jedan Sześćdziesiąt jeden
62 Šezdeset dva Sześćdziesiąt dwa
63 Šezdeset tri Sześćdziesiąt trzy
64 Šezdeset i četiri Sześćdziesiąt cztery
65 Šezdeset i pet Sześćdziesiąt pięć
66 Šezdeset i šest Sześćdziesiąt sześć
67 Šezdeset i sedam Sześćdziesiąt siedem
68 Šezdeset i osam Sześćdziesiąt osiem
69 Šezdeset devet Sześćdziesiąt dziewięć
70 Sedamdeset Siedemdziesiąt
71 Sedamdeset jedan Siedemdziesiąt jeden
72 Sedamdeset dva Siedemdziesiąt dwa
73 Sedamdeset tri Siedemdziesiąt trzy
74 Sedamdeset četiri Siedemdziesiąt cztery
75 Sedamdeset i pet Siedemdziesiąt pięć
76 Sedamdeset i šest Siedemdziesiąt sześć
77 Sedamdeset i sedam Siedemdziesiąt siedem
78 Sedamdeset i osam Siedemdziesiąt osiem
79 Sedamdeset devet Siedemdziesiąt dziewięć
80 Osamdeset Osiemdziesiąt
81 Osamdeset jedan Osiemdziesiąt jeden
82 Osamdeset dva Osiemdziesiąt dwa
83 Osamdeset tri Osiemdziesiąt trzy
84 Osamdeset i četiri Osiemdziesiąt cztery
85 Osamdeset i pet Osiemdziesiąt pięć
86 Osamdeset i šest Osiemdziesiąt sześć
87 Osamdeset i sedam Osiemdziesiąt siedem
88 Osamdeset osam Osiemdziesiąt osiem
89 Osamdeset i devet Osiemdziesiąt dziewięć
90 Devedeset Dziewięćdziesiąt
91 Devedeset jedan Dziewięćdziesiąt jeden
92 Devedeset dva Dziewięćdziesiąt dwa
93 Devedeset tri Dziewięćdziesiąt trzy
94 Devedeset i četiri Dziewięćdziesiąt cztery
95 Devedeset i pet Dziewięćdziesiąt pięć
96 Devedeset i šest Dziewięćdziesiąt sześć
97 Devedeset i sedam Dziewięćdziesiąt siedem
98 Devedeset i osam Dziewięćdziesiąt osiem
99 Devedeset i devet Dziewięćdziesiąt dziewięć
100 Stotinu Sto