Norvežanin brojevi od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Null
1 Jedan Ett
2 Dva To
3 Tri Tre
4 Četiri Fire
5 Pet Fem
6 Šest Seks
7 Sedam Sju
8 Osam åtte
9 Devet Ni
10 Deset Ti
11 Jedanaest Elleve
12 Dvanaest Tolv
13 Trinaest Tretten
14 Četrnaest Fjorten
15 Petnaest Femten
16 šesnaest Seksten
17 Sedamnaesti Seventeen
18 Osamnaest Atten
19 Devetnaest Nitten
20 Dvadeset Tjue
21 Dvadeset jedan Tjueen
22 Dvadeset dva Tjueto
23 Dvadeset tri Tjuetre
24 Dvadeset i četiri Tjuefire
25 Dvadeset i pet Tjuefem
26 Dvadeset šest Tjueseks
27 Dvadeset sedam Tjue sju
28 Dvadeset i osam Tjueåtte
29 Dvadeset i devet Tjueni
30 Trideset Tretti
31 Trideset jedan Trettien
32 Trideset dva Tretti to
33 Trideset tri Trettitre
34 Trideset i četiri Trettifire
35 Trideset i pet Trettifem
36 Trideset i šest Trettiseks
37 Trideset i sedam Trettisyv
38 Trideset i osam Trettiåtte
39 Trideset devet Tretti ni
40 četrdeset Førti
41 Četrdeset jedan Førti ett
42 Četrdeset dva Førtito
43 Četrdeset tri Førtitre
44 Četrdeset četiri Førti fire
45 Četrdeset i pet Førtifem
46 Četrdeset i šest Førti seks
47 Četrdeset sedam Førti syv
48 Četrdeset osam Førtiåtte
49 Četrdeset i devet Førti ni
50 Pedeset Femti
51 Pedeset jedan Femtien
52 Pedeset dva Femtito
53 Pedeset tri Femtitre
54 Pedeset i četiri Femtifire
55 Pedeset i pet Femtifem
56 Pedeset i šest Femtiseks
57 Pedeset sedam Femti sju
58 Pedeset osam Femtiåtte
59 Pedeset i devet Femtini
60 šezdeset Seksti
61 Šezdeset jedan Sekstien
62 Šezdeset dva Sekstito
63 Šezdeset tri Sekstitre
64 Šezdeset i četiri Sekstifire
65 Šezdeset i pet Sekstifem
66 Šezdeset i šest Sekstiseks
67 Šezdeset i sedam Sekstisju
68 Šezdeset i osam Sekstiåtte
69 Šezdeset devet Sekstini
70 Sedamdeset Sytti
71 Sedamdeset jedan Syttiett
72 Sedamdeset dva Syttito
73 Sedamdeset tri Sytti tre
74 Sedamdeset četiri Syttifire
75 Sedamdeset i pet Syttifem
76 Sedamdeset i šest Syttiseks
77 Sedamdeset i sedam Seventy Seven
78 Sedamdeset i osam Sytti åtte
79 Sedamdeset devet Syttini
80 Osamdeset åtti
81 Osamdeset jedan åttien
82 Osamdeset dva åttito
83 Osamdeset tri åttitre
84 Osamdeset i četiri åtti fire
85 Osamdeset i pet åttifem
86 Osamdeset i šest åttiseks
87 Osamdeset i sedam åtti sju
88 Osamdeset osam åttiåtte
89 Osamdeset i devet åtti ni
90 Devedeset Ninety
91 Devedeset jedan Nitti ett
92 Devedeset dva Nittito
93 Devedeset tri Nitti tre
94 Devedeset i četiri Nittifire
95 Devedeset i pet Nittifem
96 Devedeset i šest Nitti seks
97 Devedeset i sedam Nitti sju
98 Devedeset i osam Nittiåtte
99 Devedeset i devet Nittini
100 Stotinu Ett hundre