malteški brojevi od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula żero -
1 Jedan Wieħed -
2 Dva żewġ -
3 Tri Tliet -
4 Četiri Erba -
5 Pet ħamsa -
6 Šest Sitta -
7 Sedam Seba -
8 Osam Tmien -
9 Devet Disa -
10 Deset Għaxar -
11 Jedanaest ħdax -
12 Dvanaest Tnax -
13 Trinaest Tlettax -
14 Četrnaest Erbatax -
15 Petnaest Ħmistax -
16 šesnaest Sittax -
17 Sedamnaesti Sbatax -
18 Osamnaest Tmintax -
19 Devetnaest Dsatax -
20 Dvadeset Għoxrin -
21 Dvadeset jedan Għoxrin wieħed -
22 Dvadeset dva Tnejn u għoxrin -
23 Dvadeset tri Għoxrin tlieta -
24 Dvadeset i četiri Erbgħa u għoxrin -
25 Dvadeset i pet ħamsa u għoxrin -
26 Dvadeset šest Għoxrin sitta -
27 Dvadeset sedam Sebgħa u għoxrin -
28 Dvadeset i osam Tmienja u għoxrin -
29 Dvadeset i devet Għoxrin disa -
30 Trideset Tletin -
31 Trideset jedan Tletin wieħed -
32 Trideset dva Tnejn u tletin -
33 Trideset tri Tlieta u tletin -
34 Trideset i četiri Erbgħa u tletin -
35 Trideset i pet ħamsa u tletin -
36 Trideset i šest Sitta u tletin -
37 Trideset i sedam Sebgħa u tletin -
38 Trideset i osam Tmienja u tletin -
39 Trideset devet Tletin disa -
40 četrdeset Erbgħin -
41 Četrdeset jedan Erbgħin wieħed -
42 Četrdeset dva Erbgħin tnejn -
43 Četrdeset tri Erbgħin tlieta -
44 Četrdeset četiri Erbgħin erba -
45 Četrdeset i pet ħamsa u erbgħin -
46 Četrdeset i šest Sitta u erbgħin -
47 Četrdeset sedam Sebgħa u erbgħin -
48 Četrdeset osam Erbgħin tmienja -
49 Četrdeset i devet Erbgħin disa -
50 Pedeset ħamsin -
51 Pedeset jedan ħamsin wieħed -
52 Pedeset dva ħamsin tnejn -
53 Pedeset tri ħamsin tlieta -
54 Pedeset i četiri ħamsin erba -
55 Pedeset i pet ħamsa u ħamsin -
56 Pedeset i šest ħamsin sitta -
57 Pedeset sedam Seba w ħamsin -
58 Pedeset osam ħamsin tmienja -
59 Pedeset i devet Disgħa u ħamsin -
60 šezdeset Sittin -
61 Šezdeset jedan Sittin wieħed -
62 Šezdeset dva Tnejn u sittin -
63 Šezdeset tri Sittin tlieta -
64 Šezdeset i četiri Sittin erba -
65 Šezdeset i pet ħamsa u sittin -
66 Šezdeset i šest Sitta u sittin -
67 Šezdeset i sedam Sebgħa u sittin -
68 Šezdeset i osam Sittin tmienja -
69 Šezdeset devet Disgħa u sittin -
70 Sedamdeset Sebgħin -
71 Sedamdeset jedan Sebgħin wieħed -
72 Sedamdeset dva Sebgħin tnejn -
73 Sedamdeset tri Sebgħin tlieta -
74 Sedamdeset četiri Erbgħa u sebgħin -
75 Sedamdeset i pet ħamsa u sebgħin -
76 Sedamdeset i šest Sebgħin sitta -
77 Sedamdeset i sedam Sebg -
78 Sedamdeset i osam Sebgħin tmienja -
79 Sedamdeset devet Disgħa u sebgħin -
80 Osamdeset Tmenin -
81 Osamdeset jedan Tmenin wieħed -
82 Osamdeset dva Tnejn u tmenin -
83 Osamdeset tri Tlieta u tmenin -
84 Osamdeset i četiri Tmenin erba -
85 Osamdeset i pet ħamsa u tmenin -
86 Osamdeset i šest Tmenin sitta -
87 Osamdeset i sedam Tmenin seba -
88 Osamdeset osam Tmenin tmienja -
89 Osamdeset i devet Tmenin disa -
90 Devedeset Disgħin -
91 Devedeset jedan Disgħin wieħed -
92 Devedeset dva Disgħin tnejn -
93 Devedeset tri Disgħin tlieta -
94 Devedeset i četiri Disgħin erba -
95 Devedeset i pet Disgħin ħamsa -
96 Devedeset i šest Sitta u disgħin -
97 Devedeset i sedam Disgħin seba -
98 Devedeset i osam Tmienja u disgħin -
99 Devedeset i devet Disgħin -
100 Stotinu Mija -