Irci brojevi od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Nialas -
1 Jedan Amháin -
2 Dva Dhá -
3 Tri Trí -
4 Četiri Ceithre -
5 Pet Cúig -
6 Šest -
7 Sedam Seacht -
8 Osam Ocht -
9 Devet Naoi -
10 Deset Deich -
11 Jedanaest Aon cheann déag -
12 Dvanaest Dhá cheann déag -
13 Trinaest Trí déag -
14 Četrnaest Ceithre cinn déag -
15 Petnaest Cúig cinn déag -
16 šesnaest Sé déag -
17 Sedamnaesti Seacht Déag -
18 Osamnaest Ocht mbliana déag -
19 Devetnaest Naoi Déag -
20 Dvadeset Fiche -
21 Dvadeset jedan Fiche duine -
22 Dvadeset dva Fiche dó -
23 Dvadeset tri Fiche trí -
24 Dvadeset i četiri Fiche ceithre -
25 Dvadeset i pet Cúig is fiche -
26 Dvadeset šest Sé fiche -
27 Dvadeset sedam Seacht fiche -
28 Dvadeset i osam Fiche a hocht -
29 Dvadeset i devet Fiche naoi -
30 Trideset Tríocha -
31 Trideset jedan Tríocha duine -
32 Trideset dva Tríocha dó -
33 Trideset tri Tríocha trí -
34 Trideset i četiri Tríocha ceathair -
35 Trideset i pet Tríocha a cúig -
36 Trideset i šest Tríocha sé -
37 Trideset i sedam Tríocha a seacht -
38 Trideset i osam Tríocha ocht -
39 Trideset devet Tríocha naoi -
40 četrdeset Daichead -
41 Četrdeset jedan Daichead ceann -
42 Četrdeset dva Daichead a dó -
43 Četrdeset tri Daichead a trí -
44 Četrdeset četiri Daichead ceithre -
45 Četrdeset i pet Daichead a cúig -
46 Četrdeset i šest Daichead a sé -
47 Četrdeset sedam Daichead a seacht -
48 Četrdeset osam Daichead a hocht -
49 Četrdeset i devet Daichead a naoi -
50 Pedeset Caoga -
51 Pedeset jedan Caoga amháin -
52 Pedeset dva Caoga dhá -
53 Pedeset tri Caoga trí -
54 Pedeset i četiri Caoga ceathair -
55 Pedeset i pet Caoga a cúig -
56 Pedeset i šest Caoga sé -
57 Pedeset sedam Caoga a seacht -
58 Pedeset osam Caoga ocht -
59 Pedeset i devet Caoga naoi -
60 šezdeset Seasca -
61 Šezdeset jedan Seasca ceann -
62 Šezdeset dva Seasca dhá -
63 Šezdeset tri Seasca trí -
64 Šezdeset i četiri Seasca ceithre -
65 Šezdeset i pet Seasca a cúig -
66 Šezdeset i šest Seasca sé -
67 Šezdeset i sedam Seasca seacht -
68 Šezdeset i osam Seasca a hocht -
69 Šezdeset devet Seasca naoi -
70 Sedamdeset Seachtó -
71 Sedamdeset jedan Seachtó ceann -
72 Sedamdeset dva Seachtó dhá -
73 Sedamdeset tri Seachtó trí -
74 Sedamdeset četiri Seachtó ceathair -
75 Sedamdeset i pet Seachtó a cúig -
76 Sedamdeset i šest Seachtó sé -
77 Sedamdeset i sedam Seachtó seacht -
78 Sedamdeset i osam Seachtó a hocht -
79 Sedamdeset devet Seachtó naoi -
80 Osamdeset Ochtó -
81 Osamdeset jedan Ochtó ceann -
82 Osamdeset dva Ochtó dhá -
83 Osamdeset tri Ochtó trí -
84 Osamdeset i četiri Ochtó ceathair -
85 Osamdeset i pet Ochtó a cúig -
86 Osamdeset i šest Ochtó sé -
87 Osamdeset i sedam Ochtó a seacht -
88 Osamdeset osam Ochtó a hocht -
89 Osamdeset i devet Ochtó a naoi -
90 Devedeset Nócha -
91 Devedeset jedan Nócha duine -
92 Devedeset dva Nócha dhá -
93 Devedeset tri Nócha trí -
94 Devedeset i četiri Nócha ceathair -
95 Devedeset i pet Nócha a cúig -
96 Devedeset i šest Nócha sé -
97 Devedeset i sedam Nócha seacht -
98 Devedeset i osam Nócha ocht -
99 Devedeset i devet Nócha naoi -
100 Stotinu Céad -