hrvatski brojevi od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Nula -
1 Jedan Jedan -
2 Dva Dva -
3 Tri Tri -
4 Četiri Četiri -
5 Pet Pet -
6 Šest Šest -
7 Sedam Sedam -
8 Osam Osam -
9 Devet Devet -
10 Deset Deset -
11 Jedanaest Jedanaest -
12 Dvanaest Dvanaest -
13 Trinaest Trinaest -
14 Četrnaest Četrnaest -
15 Petnaest Petnaest -
16 šesnaest šesnaest -
17 Sedamnaesti Sedamnaesti -
18 Osamnaest Osamnaest -
19 Devetnaest Devetnaest -
20 Dvadeset Dvadeset -
21 Dvadeset jedan Dvadeset jedan -
22 Dvadeset dva Dvadeset dva -
23 Dvadeset tri Dvadeset tri -
24 Dvadeset i četiri Dvadeset i četiri -
25 Dvadeset i pet Dvadeset i pet -
26 Dvadeset šest Dvadeset šest -
27 Dvadeset sedam Dvadeset sedam -
28 Dvadeset i osam Dvadeset i osam -
29 Dvadeset i devet Dvadeset i devet -
30 Trideset Trideset -
31 Trideset jedan Trideset jedan -
32 Trideset dva Trideset dva -
33 Trideset tri Trideset tri -
34 Trideset i četiri Trideset i četiri -
35 Trideset i pet Trideset i pet -
36 Trideset i šest Trideset i šest -
37 Trideset i sedam Trideset i sedam -
38 Trideset i osam Trideset i osam -
39 Trideset devet Trideset devet -
40 četrdeset četrdeset -
41 Četrdeset jedan Četrdeset jedan -
42 Četrdeset dva Četrdeset dva -
43 Četrdeset tri Četrdeset tri -
44 Četrdeset četiri Četrdeset četiri -
45 Četrdeset i pet Četrdeset i pet -
46 Četrdeset i šest Četrdeset i šest -
47 Četrdeset sedam Četrdeset sedam -
48 Četrdeset osam Četrdeset osam -
49 Četrdeset i devet Četrdeset i devet -
50 Pedeset Pedeset -
51 Pedeset jedan Pedeset jedan -
52 Pedeset dva Pedeset dva -
53 Pedeset tri Pedeset tri -
54 Pedeset i četiri Pedeset i četiri -
55 Pedeset i pet Pedeset i pet -
56 Pedeset i šest Pedeset i šest -
57 Pedeset sedam Pedeset sedam -
58 Pedeset osam Pedeset osam -
59 Pedeset i devet Pedeset i devet -
60 šezdeset šezdeset -
61 Šezdeset jedan Šezdeset jedan -
62 Šezdeset dva Šezdeset dva -
63 Šezdeset tri Šezdeset tri -
64 Šezdeset i četiri Šezdeset i četiri -
65 Šezdeset i pet Šezdeset i pet -
66 Šezdeset i šest Šezdeset i šest -
67 Šezdeset i sedam Šezdeset i sedam -
68 Šezdeset i osam Šezdeset i osam -
69 Šezdeset devet Šezdeset devet -
70 Sedamdeset Sedamdeset -
71 Sedamdeset jedan Sedamdeset jedan -
72 Sedamdeset dva Sedamdeset dva -
73 Sedamdeset tri Sedamdeset tri -
74 Sedamdeset četiri Sedamdeset četiri -
75 Sedamdeset i pet Sedamdeset i pet -
76 Sedamdeset i šest Sedamdeset i šest -
77 Sedamdeset i sedam Sedamdeset i sedam -
78 Sedamdeset i osam Sedamdeset i osam -
79 Sedamdeset devet Sedamdeset devet -
80 Osamdeset Osamdeset -
81 Osamdeset jedan Osamdeset jedan -
82 Osamdeset dva Osamdeset dva -
83 Osamdeset tri Osamdeset tri -
84 Osamdeset i četiri Osamdeset i četiri -
85 Osamdeset i pet Osamdeset i pet -
86 Osamdeset i šest Osamdeset i šest -
87 Osamdeset i sedam Osamdeset i sedam -
88 Osamdeset osam Osamdeset osam -
89 Osamdeset i devet Osamdeset i devet -
90 Devedeset Devedeset -
91 Devedeset jedan Devedeset jedan -
92 Devedeset dva Devedeset dva -
93 Devedeset tri Devedeset tri -
94 Devedeset i četiri Devedeset i četiri -
95 Devedeset i pet Devedeset i pet -
96 Devedeset i šest Devedeset i šest -
97 Devedeset i sedam Devedeset i sedam -
98 Devedeset i osam Devedeset i osam -
99 Devedeset i devet Devedeset i devet -
100 Stotinu Stotinu -