danski brojevi od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Nul -
1 Jedan 3 -
2 Dva To -
3 Tri Tre -
4 Četiri Fire -
5 Pet Fem -
6 Šest Seks -
7 Sedam Syv -
8 Osam Otte -
9 Devet Ni -
10 Deset Ti -
11 Jedanaest Elleve -
12 Dvanaest Tolv -
13 Trinaest Tretten -
14 Četrnaest Fjorten -
15 Petnaest Femten -
16 šesnaest Seksten -
17 Sedamnaesti Sytten -
18 Osamnaest Atten -
19 Devetnaest Nitten -
20 Dvadeset Tyve -
21 Dvadeset jedan Tyve én -
22 Dvadeset dva Tyve to -
23 Dvadeset tri Tyve tre -
24 Dvadeset i četiri Fireogtyve -
25 Dvadeset i pet Femogtyve -
26 Dvadeset šest Tyve seks -
27 Dvadeset sedam Tyve syv -
28 Dvadeset i osam Tyve otte -
29 Dvadeset i devet Tyve ni -
30 Trideset Tredive -
31 Trideset jedan Enogtredive -
32 Trideset dva Toogtredive -
33 Trideset tri Treogtredive -
34 Trideset i četiri Fireogtredive -
35 Trideset i pet Femogtredive -
36 Trideset i šest Seksogtredive -
37 Trideset i sedam Syvogtredive -
38 Trideset i osam Otteogtredive -
39 Trideset devet Tredive ni -
40 četrdeset Fyrre -
41 Četrdeset jedan Enogfyrre -
42 Četrdeset dva Toogfyrre -
43 Četrdeset tri Treogfyrre -
44 Četrdeset četiri Fireogfyrre -
45 Četrdeset i pet Femogfyrre -
46 Četrdeset i šest Seksogfyrre -
47 Četrdeset sedam Syvogfyrre -
48 Četrdeset osam Otteogfyrre -
49 Četrdeset i devet Fyrre ni -
50 Pedeset Halvtreds -
51 Pedeset jedan Fifty ene -
52 Pedeset dva Fifty to -
53 Pedeset tri Fifty tre -
54 Pedeset i četiri Fifty fire -
55 Pedeset i pet Fifty fem -
56 Pedeset i šest Fifty seks -
57 Pedeset sedam Fifty syv -
58 Pedeset osam Fifty otte -
59 Pedeset i devet Fifty ni -
60 šezdeset Tress -
61 Šezdeset jedan Enogtres -
62 Šezdeset dva Sixty to -
63 Šezdeset tri Treogtres -
64 Šezdeset i četiri Sixty fire -
65 Šezdeset i pet Sixty fem -
66 Šezdeset i šest Sixty seks -
67 Šezdeset i sedam Sixty syv -
68 Šezdeset i osam Sixty otte -
69 Šezdeset devet Sixty ni -
70 Sedamdeset Halvfjerds -
71 Sedamdeset jedan Halvfjerds en -
72 Sedamdeset dva Seventy to -
73 Sedamdeset tri Halvfjerds tre -
74 Sedamdeset četiri Seventy fire -
75 Sedamdeset i pet Halvfjerds fem -
76 Sedamdeset i šest Halvfjerds seks -
77 Sedamdeset i sedam Halvfjerds syv -
78 Sedamdeset i osam Halvfjerds otte -
79 Sedamdeset devet Halvfjerds ni -
80 Osamdeset Firs -
81 Osamdeset jedan Firs ene -
82 Osamdeset dva Firs to -
83 Osamdeset tri Eighty tre -
84 Osamdeset i četiri Eighty fire -
85 Osamdeset i pet Eighty fem -
86 Osamdeset i šest Firs seks -
87 Osamdeset i sedam Firs syv -
88 Osamdeset osam Eighty otte -
89 Osamdeset i devet Firs ni -
90 Devedeset Ninety -
91 Devedeset jedan Halvfems én -
92 Devedeset dva Halvfems to -
93 Devedeset tri Ninety tre -
94 Devedeset i četiri Halvfems fire -
95 Devedeset i pet Ninety fem -
96 Devedeset i šest Ninety Six -
97 Devedeset i sedam Ninety syv -
98 Devedeset i osam Halvfems otte -
99 Devedeset i devet Ninety Nine -
100 Stotinu Et hundrede -