Bjeloruski brojevi od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula нуля -
1 Jedan адзін -
2 Dva два -
3 Tri тры -
4 Četiri чатыры -
5 Pet пяць -
6 Šest шэсць -
7 Sedam сем -
8 Osam восем -
9 Devet дзевяць -
10 Deset дзесяць -
11 Jedanaest адзінаццаць -
12 Dvanaest дванаццаць -
13 Trinaest трынаццаць -
14 Četrnaest чатырнаццаць -
15 Petnaest пятнаццаць -
16 šesnaest шаснаццаць -
17 Sedamnaesti семнаццаць -
18 Osamnaest васемнаццаць -
19 Devetnaest дзевятнаццаць -
20 Dvadeset дваццаць -
21 Dvadeset jedan дваццаць адзін -
22 Dvadeset dva дваццаць два -
23 Dvadeset tri дваццаць тры -
24 Dvadeset i četiri дваццаць чатыры -
25 Dvadeset i pet дваццаць пяць -
26 Dvadeset šest дваццаць шэсць -
27 Dvadeset sedam дваццаць сем -
28 Dvadeset i osam дваццаць восем -
29 Dvadeset i devet дваццаць дзевяць -
30 Trideset трыццаць -
31 Trideset jedan трыццаць адзін -
32 Trideset dva трыццаць два -
33 Trideset tri трыццаць тры -
34 Trideset i četiri трыццаць чатыры -
35 Trideset i pet трыццаць пяць -
36 Trideset i šest трыццаць шэсць -
37 Trideset i sedam трыццаць сем -
38 Trideset i osam трыццаць восем -
39 Trideset devet трыццаць дзевяць -
40 četrdeset сорак -
41 Četrdeset jedan сорак адзін -
42 Četrdeset dva сорак два -
43 Četrdeset tri сорак тры -
44 Četrdeset četiri сорак чатыры -
45 Četrdeset i pet сорак пяць -
46 Četrdeset i šest сорак шэсць -
47 Četrdeset sedam сорак сем -
48 Četrdeset osam сорак восем -
49 Četrdeset i devet сорак дзевяць -
50 Pedeset пяцьдзесят -
51 Pedeset jedan пяцьдзесят адзін -
52 Pedeset dva пяцьдзесят два -
53 Pedeset tri пяцьдзесят тры -
54 Pedeset i četiri пяцьдзесят чатыры -
55 Pedeset i pet пяцьдзесят пяць -
56 Pedeset i šest пяцьдзесят шэсць -
57 Pedeset sedam пяцьдзесят сем -
58 Pedeset osam пяцьдзесят восем -
59 Pedeset i devet пяцьдзесят дзевяць -
60 šezdeset шэсцьдзесят -
61 Šezdeset jedan шэсцьдзесят адзін -
62 Šezdeset dva шэсцьдзесят два -
63 Šezdeset tri шэсцьдзесят тры -
64 Šezdeset i četiri шэсцьдзесят чатыры -
65 Šezdeset i pet шэсцьдзесят пяць -
66 Šezdeset i šest шэсцьдзесят шэсць -
67 Šezdeset i sedam шэсцьдзесят сем -
68 Šezdeset i osam шэсцьдзесят восем -
69 Šezdeset devet шэсцьдзесят дзевяць -
70 Sedamdeset семдзесят -
71 Sedamdeset jedan семдзесят адзін -
72 Sedamdeset dva семдзесят два -
73 Sedamdeset tri семдзесят тры -
74 Sedamdeset četiri семдзесят чатыры -
75 Sedamdeset i pet семдзесят пяць -
76 Sedamdeset i šest семдзесят шэсць -
77 Sedamdeset i sedam семдзесят сем -
78 Sedamdeset i osam семдзесят восем -
79 Sedamdeset devet семдзесят дзевяць -
80 Osamdeset восемдзесят -
81 Osamdeset jedan восемдзесят адзін -
82 Osamdeset dva восемдзесят два -
83 Osamdeset tri восемдзесят тры -
84 Osamdeset i četiri восемдзесят чатыры -
85 Osamdeset i pet восемдзесят пяць -
86 Osamdeset i šest восемдзесят шэсць -
87 Osamdeset i sedam восемдзесят сем -
88 Osamdeset osam восемдзесят восем -
89 Osamdeset i devet восемдзесят дзевяць -
90 Devedeset дзевяноста -
91 Devedeset jedan дзевяноста адзін -
92 Devedeset dva дзевяноста два -
93 Devedeset tri дзевяноста тры -
94 Devedeset i četiri дзевяноста чатыры -
95 Devedeset i pet дзевяноста пяць -
96 Devedeset i šest дзевяноста шэсць -
97 Devedeset i sedam дзевяноста сем -
98 Devedeset i osam дзевяноста восем -
99 Devedeset i devet дзевяноста дзевяць -
100 Stotinu сто -